Tanyagondnoki szolgálat

Tanyagondnoki szolgálat

Pusztaföldvár település külterületi, valamint az Újfalu területén élők intézményhiányból és infrastrukturális hiányokból adódó hátrányaik enyhítése, az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz, valamint egyes alapszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása, továbbá az egyéni, közösségi szintű szükségletek teljesítésének segítése.

A tanyagondnoki szolgálat alapfeladata: közreműködés az étkeztetésben, a házi segítségnyújtásban, a közösségi és szociális információk szolgáltatásában. Alapfeladata még a szolgálatoknak az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás biztosítása oly módon, hogy megszervezi, és a szállítást lebonyolítja a háziorvosi rendelésre egyéb, más egészségügyi intézménybe, gyógyszerkiváltással segíti a gyógyszerhez jutást, illetve a gyógyászati segédeszközközhöz való hozzájutást. Alapfeladatába tartozik a gyerekek iskolába, óvodába történő szállítása és egyéb gyermekszállítások is.