Szociális alapellátás

A szociális étkeztetés

Házi segítségnyújtás

Tanyagondnoki szolgálat