Közlemény eljárás megindításáról

 

                                                     BÉKÉS MEGYEI

                                                   KORMÁNYHIVATAL

                                      BÉKÉSCSABAI JÁRÁSI HIVATALA

 


                                                                                                                             Tárgy: Közlemény eljárás megindításáról

                                                                                                                             Ügyfél: Csanád Szénhidrogén Koncessziós Kft.

                                                                                                                                         1117 Budapest, Budafoki út 79.  KÜJ:    103487678

 

                                                             KÖZLEMÉNY

A Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatala előtt a Csanád Szénhidrogén Koncessziós Kft. (1117 Budapest, Budafoki út 79., KÜJ: 103 487 678) megbízásából a MÓL Nyrt. (1117 Budapest Október huszonharmadika u. 18., KÜJ: 100 170 243) ügyfél kérelmére indult előzetes vizsgálati eljárásban az I. fokú környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárás megindításáról szóló értesítés közhírré tétel útján történő közlését rendelem el a nyilvánosság bevonása érdekében.

Az I. fokú hatósági ügy tárgya: a Pusztaföldvár-Kelet-1 (Pf-K-1) jelű gázkút lemélyítésének, termelésbe állításának és a hozzá kapcsolódó szénhidrogén-vezeték létesítésének előzetes vizsgálati eljárása Az I, fokú hatósági ügy ügyiratszáma: BE-02/20/00620/2019.

Az I. fokú hatósági eljárás megindításának napja: 2019. év október hó 5. napja Az I. fokú ügyfajtára irányadó ügyintézési határidő: 45 nap

Az ügyintézési határidőbe nem számító időtartamok:

• az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének az időtartama.

Az ügyintéző neve és hivatali elérhetősége: Szelezsán Erika (66) 362-944/2015 mellék

A közlemény a Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatal és a Kormányzati Portál internetes honlapján, valamint a Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály hirdetőtábláján is megtalálható.

A kérelem és mellékleteinek elérési helye:      Elérési hely: ftp://ftp.tiktvfkir.hu

Felhasználónév: kozzetetel@tiktvfkir.hu Jelszó: gyula

A környezethasználó adatai

Neve:        Csanád Szénhidrogén Koncessziós   Kft.

Székhelye: 1117 Budapest, Budafoki út 79.

KÜJ száma: 103 487 678

A tervezett tevékenység célja

A tevékenység célja a Pusztaföldvár-Kelet-1 (Pf-K-1) jelű gázkút lemélyítése, termelésbe állítása és a hozzá kapcsolódó szénhidrogén-vezeték létesítése.

A tervezett tevékenység megnevezése

A tervezett tevékenység besorolása a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (továbbiakban: Khvr.) 3. sz. melléklet 13. a) és 95. pontjai alapján:

„13. Kőolaj-, földgázkitermelés (amennyiben nem tartozik az 1. számú mellékletbe)

 1. méretmegkötés nélkül

„95. Gáz-, kőolaj-, kőolajtermék-, vegyianyag- vagy geológiai tárolásra szánt szén-dioxid áramokat szállító vezeték (amennyiben nem tartozik az 1. számú mellékletbe) méretmegkőtés nélkül”

a környezetvédelmi hatóság előzetes vizsgálatban hozott döntésétől függően környezeti hatásvizsgálatra kötelezett tevékenységek közé tartozik.

Tervezett tevékenység által érintett ingatlanok:

A tervezett gázkút és a szénhidrogén-szállító vezeték nyomvonala Békés megye területén Pusztaföldvár közigazgatási területét (külterületét) érinti.

A tervezett gázkút alapadatai:

 • helye:         Pusztaföldvár, külterület 011/30 hrsz.
 • EOVkoordináták:          X = 132201 m, Y = 785305 m
 • talpmélysége:    < 1000 m

A mélyfúrás helye a tervezett koordinátái alapján annak 5 km-es körzetében két ivóvízbázis van:

 • Pusztaföldvár                                közcélú ivóvízbázis (VOR kód: ALG292;       vízbázis   azonosító:   3054-10)

középpontjától (EOV: Y = 784653 m; EOV: X = 132491 m) 711 m-re található,

 • Csanádapáca                                 regionális vízbázis (VOR kód: AID277;         vízbázis   azonosító:   3051-20)

középpontjától (EOV: Y = 788915 m; EOV: X = 134992 m) 4 550 m-re van. A fúrás helye a vízbázis külső védőterületén belül található. A vízbázis nem sérülékeny besorolású.

A Pusztaföldvár Községi Vízmű elnevezésű üzemelő védett vízbázis üzemeltetője az ALFÖLDVÍZ Regionális Víziközmű-szolgáltató Zrt. (5600 Békéscsaba, Dobozi út 5.)

A Pf-K-1 jelű kút termelvényét kb. 3 900 m hosszúságú kútvezetékét a Pf-95 jelű kút kútvezetékébe kötik be, majd ezen keresztül PFT-6 a Gyűjtőállomásra vezetik.

A tervezett vezeték által érintett ingatlanok az alábbiak:

Pusztaföldvár, külterület 011/30, 011/11, 011/31, 011/36, 012/48, 012/73, 012/75, 012/85, 015/21, 026/1, 027/10, 027/11, 027/37, 069/1,085/12, 036/8, 086/13, 086/7, 078/24-13 hrsz.

A tervezett tevékenység bemutatása:

Fúrási technológia

A mélyfúrást egy R-69 típusú ZJ-50 jelű berendezéssel fogják kivitelezni. A berendezés egy Topdrive-al fölszerelt dízel meghajtású fúró berendezés. A berendezés maximális terhelhetősége 229 tonna, az emelőművet 2 db 630 lóerős Caterpillar C18-as motor hajtja. A 180 m3 összes térfogatú tartályrendszerből a fúróiszapot 2 db 1025 lóerős Caterpillar 3512 motor meghajtású F-1000-es szivattyú keringeti. Mivel a mélyfúrás kivitelezése folyamatos üzemelést kíván meg, tartalékban 2 db Caterpillar C18-as típusú motor kerül telepítésre.

A fúró a lyuk talpára nehezedő terheléssel és forgó mozgásával megbontja a kőzetet, miközben a fúrószáron átszivattyúzott és a fúrónál kilépő öblítő iszap a kifúrt kőzetszemeket a fúrószár és a lyukfal közötti gyűrűs-téren át a felszínre szállítja.

Kútkörzet létesítése

A kútkörzetben csőtörés-biztosítóval, hozamszabályozóval (állítható csoportos fúvóka) ellátott gáztermelő kútkörzet kerül kialakításra, helyi nyomás- és hőmérsékletméréssel. A hidrátképződés megakadályozására kútkörzeti inhibitor (metanol) adagolás történik adagoló szivattyúval, ami a létesítésre kerülő metanolvezetékről történik.

Kútbekötő vezeték létesítése

A Pf-K-1 jelű kút termelvényét szállító kb. 3.900 m hosszúságú kútvezetéket a Pf-95 jelű kút kútvezetékébe kötik be, majd ezen keresztül a PFT-6 Gyűjtőállomásra vezetik. Atermelvény a Kardoskút Gázüzemben kerül feldolgozásra.

A kútvezeték létesítése nyíltárkos vezetékfektetéssel történik, a kútvezetékek mérete DN80 PN100. A kútvezetékkel együtt, azonos munkaárokba DN25 PN160 inhibitorvezeték is létesül. A vezeték korrózió elleni védelmét passzív (gyárilag felhordott külső műanyag bevonat) és aktív (katódos) védelem biztosítja.

A tervezett vezeték nyomvonalára mezőben 15- 15 m, a vezetéképítés fontosabb fázisai:

 • Tereprendezés az építési sáv szélességében
 • Acélcső szálak helyszínre szállítása és vonalba fektetése
 • Csőszálak összehegesztése, varratok vizsgálata, a varratok körül a külső védőbevonat (passzív korrózióvédelem) elkészítése, vizsgálata
 • Keresztezési műtárgyak (műutak, vízfolyások) elkészítése
 • Csőárok ásása, vezeték árokba fektetése, vonali szakasz összekötése a keresztezési műtá rgysza kaszokkal
 • Földvisszatöltés, megfelelő tömörítés
 • Vezeték nyomáspróbája
 • Tereprendezés az építési sávban, az eredeti állapotnak megfelelően.

Agázkút volumene

A Pf-K-1 jelű gázkútból 3 évre tervezett átlagos termelési adatok az alábbiak:

 • Földgáz: 13.300 em3/év
 • Kísérővíz: 1.100 m3/év

Az üzemelés során a kútkörzetben vízfelhasználás nem történik. A felhasználásra kerülő metanol jelenleg becsült mennyisége kb. 10 m3/év.

A tervezett beruházás ütemezése A mélyfúrású kút építése: 2020. I. negyedév.

A felszíni létesítmények kivitelezését, vagyis a kútkörzet kialakítását és a vezetéképítést 2020. III.-IV. negyedévére tervezik.

A várható üzemelési időtartam 3 év.

A tevékenység hatásterülete

A kivitelezés levegőtisztaság-védelmi hatásterülete:

 • mélyfúrás: 281 m-re,
 • vezetékfektetés: 71 m-re terjed ki.

A kútkörzetben nem létesül bejelentésköteles légszennyező forrás.

A fúrás zajvédelmi hatásterülete mintegy 1000 m sugarú terület, a település északi és középső lakóterületének jó részét magába foglalja.

A vezetéképítés zajvédelmi hatásterülete csak a település keleti oldalán, a szélső (a Petőfi Sándor és a Széchenyi utcai) lakóépületek egy részét érinti.

A működés zajvédelmi hatásterülete mintegy 230 m kiterjedésű, védendő területet, lakóépületet nem érint.

A zajvédelmi hatásterület csak Pusztaföldvár közigazgatási területét érinti.

Az okozott zajterhelés határértéknek való megfelelése a következő megoldásokkal biztosítható, ill. szükség esetén csökkenthető:

 • a szociális-, iroda-, és raktárkonténereket úgy helyezik el, hogy ezek a védendő lakóterület irányában árnyékolják a fúróberendezés zajkibocsátását;
 • a jelentős zajkibocsátású gépeket, berendezéseket megfelelő hangszigetelésű konténerekben helyezik el. A konténereket úgy „tájolják”, hogy a szellőzéshez szükséges nyitott felület a lakóterületekkel ellentétes irányban legyen;
 • a legnagyobb zajkibocsátású gépek, berendezés közelében zajvédő paravánokat helyeznek el. Környezeti rezgéshatással sem a fúrási tevékenység, sem a vezetéképítési munkák, sem pedig a működés során nem kell számolni a védendő környezetben.

Országhatáron átterjedő hatások bekövetkezése nem valószínűsíthető.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 5. § (2) bekezdése alapján tájékoztatom, hogy ügyfélként az eljárás bármely szakaszában, és annak befejezését követően is betekinthet az eljárás során keletkezett iratba, illetve megismerhet minden adatot tartalmazó adathordozót.

Nem lehet betekinteni a döntés tervezetébe, illetve olyan iratba, amelyből következtetés vonható le valamely védett adatra vagy olyan személyes adatra, amely megismerésének törvényi feltételei nem állnak fenn, kivéve, ha az adat - ide nem értve a minősített adatot - megismerésének hiánya megakadályozná az iratbetekintésre jogosultat az e törvényben biztosított jogok gyakorlásában.

Az iratbetekintés során másolatot, kivonatot készíthet vagy másolatot kérhet. A másolatot és kivonatot a hatóság kérelemre hitelesíti.

Az eljárás során az eljárás valamennyi résztvevője köteles jóhiszeműen eljárni és a többi résztvevővel együttműködni, senkinek a magatartása nem irányulhat a hatóság megtévesztésére vagy a döntéshozatal, illetve a végrehajtási eljárás indokolatlan késleltetésére.

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi Lili. törvény 98. § (1) bekezdése kimondja, hogy a környezetvédelmi érdekek képviseletére létrehozott politikai pártnak és érdekképviseletnek nem minősülő, a hatásterületen működő egyesületeket a környezetvédelmi közigazgatási hatósági eljárásokban a működési területükön az ügyfél jogállása illeti meg.

A területi környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság a Khvr. 5. § (2) bekezdése alapján az alábbi döntéseket hozhatja:

„5. § (2) A környezetvédelmi hatóság a határozatában

 1. megállapítja az előzetes vizsgálat eredményének és az 5. számú melléklet figyelembevételével, hogy a tervezett tevékenység megvalósításából származhatnak-e jelentős környezeti hatások, valamint

aa)  jelentős környezeti hatás feltételezése esetén megállapítja a 6. számú melléklet figyelembevételével a környezeti hatástanulmány, és ha a tevékenység 2. számú melléklet hatálya alá is tartozik, a 8. számú melléklet szerint az egységes környezethasználati engedély iránti kérelem tartalmi követelményeit,

ab)  ha nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, és a tevékenység a 2. számú melléklet hatálya alá is tartozik, a 8. számú melléklet figyelembevételével az egységes környezethasználati engedély iránti kérelem tartalmi követelményeit,

ac)  ha nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, és a tevékenység a 2. számú melléklet hatálya alá sem tartozik, tájékoztatást ad arról, hogy a tevékenység mely, a Kvt. 66. § (1) bekezdés d) pontja szerinti egyéb engedélyek birtokában kezdhető meg;

 1. ha az előzetes vizsgálati dokumentáció változatokat tartalmazott, megjelöli azon változatot vagy változatokat, amelyekkel kapcsolatosan a létesítést megfelelő körülmények között lehetségesnek tartja;
 2. amennyiben az előzetes vizsgálat során a tevékenység engedélyezését kizáró ok merült fel,

ca) ennek tényét rögzíti és - a eb) alpontban foglaltak kivételével - megállapítja, hogy az adott tevékenység kérelem szerinti megvalósítására engedély nem adható,

eb) ha a tervezett tevékenység a településrendezési eszközökkel nincs összhangban, azonban az összhang legkésőbb a tervezett tevékenységhez szükséges létesítési, építési engedély iránti kérelem benyújtásáig megteremthető, ezt a lehetőséget rögzíti, és előírja, hogy a kizáró okot a létesítési, építési engedély kiadására jogosult hatóság döntéséig meg kell szüntetni;

 1. ha valamely Natura 2000 területre jelentős környezeti hatás várható, a környezeti hatástanulmány tartalmi követelményeit az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló jogszabályban a hatásbecslési dokumentáció tartalmát meghatározó előírások figyelembevételével írja elő.”

Tájékoztatásul közlöm, hogy az ügyben keletkezett iratokba - az ügyintézővel történő előzetes egyeztetést követően - betekinthet, és az azokban foglaltakra nyilatkozatot tehet.

A közhírré tétel az Ákr. 89. § (1) bekezdésén és a Khvr. 3. § (3) bekezdésén alapul, megfelelve a Khvr. 3. § (3) bekezdésében foglalt tartalmi követelményeknek.

Figyelemfelhívás

Az előzetes vizsgálati dokumentáció tartalmára vonatkozóan a területi környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság hirdetményének közhírrétételéről számított 21 napon belül lehet észrevételt tenni.

Kelt: Gyula, 2019. október 9.

                                                                           Dr. Gulyás György  hivatalvezető

                                                                             nevében és megbízásából:

                                                                         Lipták Magdolna osztályvezető