Választási közlemény az ajánlások számának megállapításáról

Csanádapácai Helyi Választási Iroda

5662. Csanádapáca, Szent Gellért út 31.

E-mail\ jegyzo@csanadapaca.hu Fax: 06-68-520-201 Tel: 06-68-520-204

Szám: 'hlS-JL/2019. ikt. szám

Tárgy:   2019. évben megválasztandó

képviselő-testület tagjai számának megállapítása

HATÁROZAT

A Csanádapácai Helyi Választási Iroda Vezetője a 2019. évi általános helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán Pusztaföldvár Község Képviselő-testülete tagjainak számát 6 főben állapítja meg.

Jelen határozat ellen a határozat meghozatalának napjától számított 3 napon belül - azaz 2019. február 14-én 16 óráig - a központi névjegyzékben szereplő választópolgár kifogást terjeszthet elő Pusztaföldvár Község Helyi Választási Bizottságnál (Székhely: 5919 Pusztaföldvár, Rákóczi utca 66.) A kifogás előterjesztésére nyitva áll határidő jogvesztő.

INDOKOLÁS

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 306. § (2) bekezdése szerint a helyi választási iroda vezetője az általános választás évében február 15-ig határozatban állapítja meg a képviselő-testület, illetve a közgyűlés megválasztandó tagjainak számát.

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 4. § c) pontja szerint, az 5.000 vagy ennél kevesebb lakosú település - egyéni listás választási rendszerben - egy választókerületet alkot, amelyben a képviselők száma 5.000 lakosig 6 fő. A Nemzeti Választási Iroda tájékoztatása szerint Pusztaföldvár község lakosainak száma 2019. január 1. napján: 1654 fő.

Jelen határozatot a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 306. § (2) bekezdésében foglaltakon, valamint a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 4. § c) pontján alapul.

A határozat elleni kifogás benyújtásának jogalapja a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 208-212 §-a, valamint 307/P. § (1) bekezdés b) pontja.

Jelen határozatot a helyben szokásos módon - a település hirdetőtábláján és honlapján - közzétettem.

Pusztaföldvár, 2019. február 11.

dr. Lipták Péter
HVI vezető

Csanádapácai Helyi Választási Iroda Vezetője Székhely: 5662 Csanádapáca, Szent Gellért út 31.

Tel.: 06-68-520-000 Fax: 06-68-520-201 E-mail: jegyzo@csanadapaca.hu

Ügyiratszám:4/1731-2/ 2019.

                                           KÖZLEMÉNY

           A SZÜKSÉGES AJÁNLÁSOK SZÁMÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 307/E. §-a szerint a polgármester és egyéni listás jelölt állításához szükséges ajánlások számát a helyi választási iroda vezetője állapítja meg a szavazást megelőző hatvanhetedik napi adatai alapján kell megállapítani, a szavazást megelőző hatvanhatodik napon.

A Nemzeti Választási Iroda által közölt, a központi névjegyzékben a szavazást megelőző 67. napi választópolgárszám Pusztaföldvár településen: 1323 fő.

Ennek alapján megállapítom, hogy a 2019. október 13. napon megtartásra kerülő általános helyi önkormányzati képviselő és polgármester választásra

               Képviselőjelölt állításához 14 fő választópolgár érvényes ajánlása

   polgármesterjelölt állításához 40 fő választópolgár érvényes ajánlása szükséges.

A Ve. 307/E. (2) és (3) bekezdései szerint a szükséges ajánlások számának megállapításakor a választópolgárok számát a központi névjegyzéknek a szavazást megelőző hatvanhetedik napi adatai alapján kell megállapítani és a szükséges ajánlások számát egész számra felfelé kell kerekíteni.

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásról szóló 2010. évi L. törvény 9. § (1) bekezdése szerint "Egyéni listás, illetve egyéni választókerületi képviselőjelölt az, akit az adott választókerület választópolgárainak legalább 1 %-a jelöltnek ajánlott, illetve a 9. § (3) bekezdés a., pontja szerint "Polgármester jelölt az, akit a 10.000, vagy annál kevesebb lakosú település választópolgárainak legalább 3 %-a jelöltnek ajánlott"

Ajánlóívet a független képviselőjelöltként vagy polgármesterjelöltként indulni szándékozó választópolgár, illetve Helyi Választási Bizottság által nyilvántartásba vett jelölő szervezet a Helyi Választási Irodától (továbbiakban: HVI) - 5919 Pusztaföldvár, Rákóczi  utca 66. - igényelhet.

 

 

Az ajánlóívek átvételére leghamarabb 2019. augusztus 24. napjától van lehetőség.

Jelöltet ajánlani, jelöltet bejelenteni 2019. szeptember 9-én (hétfő) 16.00 óráig lehet.

 

Pusztaföldvár, 2019. 08. 08.

 

Dr. Lipták Péter HVI vezető

P.H

 

 

 

 
   

 

Fájl: