HIRDETMÉNY

HIRDETMÉNY

Tisztelt Pusztaföldvári Lakosok!
 
A Békés Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Főosztálya felhívta Önkormányzatunk figyelmét arra, hogy településünkön a „Rózsa Ferenc utca” elnevezése nem felel meg a jogszabályi követelményeknek, mivel a közterület elnevezése nem tartalmazhat „olyan kifejezést vagy olyan szervezet nevét, amely a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerre közvetlenül utal.” Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározta, hogy a Rózsa Ferenc utca nevének megváltoztatásához a település lakosainak véleményét is kikéri.
 
Ezúton tájékoztatom a Tisztelt Lakosokat, hogy az utca elnevezésével kapcsolatos javaslatukat írásos formában tehetik meg.
 
Kérem a javaslataikat 2019. május 24. nap 13 óráig, rövid indoklással ellátva, aláírt formában lezárt borítékban juttassák el a Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal Pusztaföldvári Kirendeltségére. A javaslatok megtételénél, kérem, szíveskedjenek az alábbiakra figyelemmel lenni: 
közterület, illetve közintézmény nem viselheti:
 
a) olyan személy nevét, aki a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerek megalapozásában, kiépítésében vagy fenntartásában részt vett, vagy
b) olyan kifejezést vagy olyan szervezet nevét, amely a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerre közvetlenül utal.
Az új elnevezéseknél betűk vagy számjegyek nem helyettesíthetik a közterületnevek előtagját.
A település közigazgatási területén több azonos elnevezésű közterület nem lehet. Az idegen eredetű és a nehezen kiejthető szavakat az elnevezéseknél kerülni kell. A közterület elnevezése során törekedni kell arra, hogy az elnevezés közérthető
legyen és a magyar nyelvhelyesség szabályainak megfeleljen. A közterületek nevének megállapításakor figyelemmel kell lenni a történelmi hagyományokra, a földrajzi környezetre.
Közterület elnevezésekor előnyben kell részesíteni a helyhez kötődő neveket.
Élő személyről közterületet elnevezni nem lehet. Erre legkorábban a személy halálát követő 7 év múltán kerülhet sor.
 
A személyről történő elnevezés során törekedni kell arra, hogy az elnevezés olyan személynek állítson emléket,
 
a) akinek közismert tevékenysége az emberiség, vagy a magyar nemzet történelmében kiemelkedő jelentőségű volt és személye közmegbecsülésnek örvend;
b) aki a tudomány, művelődés, sport vagy a társadalmi élet egyéb területén kimagaslóan jelentőset tett vagy alkotott, és ezáltal személyének emléke megőrzésre méltó;
c) akinek a település életében, történetében kiemelkedő szerepe volt, tevékenységével hozzájárult a település egészének vagy egy részének fejlődéséhez.
 
Ha a névadó személy foglalkozása, hivatása vagy egyéb ismertető jegye szorosan kapcsolódik a személynévhez, akkor az utcanévben is feltüntethető. 
A személyről történő közterület-elnevezésről való döntést megelőzően be kell szerezni a névadó személy fellelhető közeli hozzátartozójának hozzájárulását. 
 
Dr. Baranyi István s.k.