Avar- és kerti zöldhulladék égetés helyi szabályai

Avar- és kerti zöldhulladék égetés helyi szabályai

 

 

Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az avar és kerti hulladék égetés helyi szabályairól szóló 16/2015. (VIII.26.) sz. önkormányzati rendelete értelmében Pusztaföldvár község közigazgatási belterületén az avar és kerti hulladék nyílttéri égetése megengedett minden év első felében március 1-től április 30-ig 8-16 óráig, és minden év második felében szeptembertől 1-től november 30-ig 8-16 óráig, kivéve a tűzgyújtási tilalom időtartama alatt.

 

Az avart és a kerti hulladékot égetni nagykorú, cselekvőképes személy folyamatos felügyelete mellett, csak olyan helyen és területen szabad, ahol az égetés és annak hősugárzása a személyi és vagyonbiztonságot nem veszélyezteti, vagyoni és környezeti kárt nem okoz.

 

Az ingatlanon kizárólag az ott képződött avar és kerti hulladék égethető el. Az égetésre a környezeti terhelés csökkentése érdekében száraz anyaggal, a meteorológiai viszonyokra figyelemmel, szélcsendes időben kerülhet sor.

 

Az avart és a kerti hulladékot égetni nagykorú, cselekvőképes személy folyamatos felügyelete mellett, csak olyan helyen és területen szabad, ahol az égetés és annak hősugárzása a személyi és vagyonbiztonságot nem veszélyezteti, vagyoni és környezeti kárt nem okoz.

 

A tűz őrzéséről és veszély esetén annak eloltásáról a tűz gyújtója köteles gondoskodni. A tűz helyszínén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetőleg a tűz eloltható.

 

A füstképződés csökkentése érdekében a nem komposztálható avart és kerti hulladékot előzetesen szikkasztani, szárítani kell. Az égetés a tűzvédelmi előírások szigorú betartása mellett, csak felügyelettel, száraz állapotban, kis adagokban történhet.

 

Az égetendő avar és kerti hulladék nem tartalmazhat semmilyen más kommunális, ipari eredetű, illetve veszélyes anyagot, különösen:

 

a) műanyagot,

b) gumit,

c) vegyszert,

d) festéket, vagy

e) ezek maradékait tartalmazó hulladékot.

 

Az avar és kerti hulladék meggyújtásához nem használható égésgyorsító szer, így különösen robbanásveszélyes anyag, tűzveszélyes folyadék, gázolaj, tüzelőolaj, petróleum, növényi olaj, vagy más vegyi adalékanyag.

 

Az égetés végén meg kell győződni arról, hogy a tűz elhamvadt. Amennyiben fennáll a veszélye a tűz feléledésének, gondoskodni kell annak belocsolásáról, vagy földréteggel történő lefedéséről.

 

Avar és kerti hulladék égetését úgy kell végezni, hogy a környezetet erősen zavaró, ingerlő füst, bűz, pernye, korom, hőtermelés hatása ne álljon fenn, az tűz- és robbanásveszélyt ne jelentsen. Égetni csak úgy szabad, hogy a keletkező hő és füst a környezetében levő zöld növényeket, fát, bokrot ne károsítsa.

 

Tilos belterületen a lábon álló növényzet égetése.

 

Tilos az avar és kerti hulladék égetése közterületen, valamint az engedélyezett időszakon kívül és szeles, párás, ködös, esős időben.

 

Tilos égetni az engedélyezett időszakban is egészségügyi, oktatási, kulturális és szociális intézmények 100 méteres körzetében az intézmény működésének ideje alatt, valamint az egyházi és vallási rendeltetésű ingatlanok 100 méteres körzetében az egyházi szertartások, rendezvények ideje alatt.

 

Tilos a nyílttéri égetés a közművek védőtávolságán belül.

 

Kérem, hogy az ingatlanukon keletkezett avart és a kerti hulladékot a fentiek szerint szíveskedjenek megsemmisíteni.

 

Pusztaföldvár, 2018. 11. 07.

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                    dr. Lipták Péter

                                                                                                                                                                                                                                                                            jegyző