Tájékoztatás a 2018. évi szociális tüzelőanyag juttatásról

 

Tájékoztatás

 

a 2018. évi szociális tüzelőanyag juttatásról

 

 

Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. évi szociális tüzelőanyag juttatásról szóló 11/2018. (X.31.) önkormányzati rendelete alapján természetbeni szociális juttatásként csomagolt barnakőszént biztosít, kérelem alapján, az alábbi jogosultsági feltételek fennállása esetén:  

 

I. Az önkormányzat vissza nem térítendő természetbeni juttatásként térítésmentes szociális tüzelőanyag támogatást állapíthat meg annak az igénylőnek, akinek a háztartásában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 350 %-át, egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 450 %-át, nem haladja meg.

 

II. Az önkormányzat vissza nem térítendő természetbeni juttatásként térítésmentes szociális tüzelőanyag támogatást állapíthat meg minden 65 életévet betöltött kérelmezőnek, akinek a háztartásában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 400 %-át, egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 500 %-át, nem haladja meg.

 

III. A tüzelőanyag támogatás mennyisége maximum 10 q szén lehet háztartásonként.

 

IV. A támogatás megállapítása iránti eljárás kérelemre indul, az ellátás iránti kérelmeket 2018. december 15. napjáig lehet benyújtani a Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal Pusztaföldvári Kirendeltségének munkatársánál, Kvak Mihályné szociális ügyintézőnél. A határidő jogvesztő!

 

V. A támogatás kizárólagos forrása az Önkormányzat számára megállapított állami támogatás. A forrás felhasználását követően további tüzelőanyag támogatási iránti igények kielégítésére nincs lehetőség. Kérjük, hogy 2018.12.15. napig a kérelmüket terjesszék elő és a lehetőségről tájékoztassák rokonaikat, ismerőseiket és szomszédiakat.

 

Pusztaföldvár, 2018. 11. 12.

 

 

 

                                                                                                                                                                            Dr. Baranyi István s.k.

                                                                                                                                                                                  polgármester