Téli rezsicsökkentés

Téli rezsicsökkentés - lakossági felhívás!

 

Pusztaföldvár Községi Önkormányzat tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy a településen bejelentett lakóhellyel, vagy bejelentett tartózkodási hellyel rendelkező személyek részére - a 1364/2018. (VII.27.) Korm. határozat alapján - téli rezsicsökkentés keretében egyszeri természetbeni támogatást nyújt a Kormány mindazon igénylők részére, akik a korábbi rezsicsökkentés keretében biztosított távhő - vagy földgáz-ártámogatásban nem részesültek.

Háztartásonként egy igénylés nyújtható be!

 

A juttatás igényelendő formája:
a) tűzifa,
b) szén,
c) PB palackos gáz,
d) PB tartályos gáz,
e) fűtőolaj,
f) pellet/brikett.

 

A kizárólag elektromos fűtési móddal rendelkező háztartások nem jogosultak az igénybejelentésre. Természetbeni támogatás a fűtőanyagra vonatkozik, a támogatás nem biztosítja egyéb (például a szállítási, darabolási) költségeket.

 

Az igénybejelentő nyilatkozatok önkormányzathoz történő benyújtásának helye:

 

Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal Pusztaföldvári Kirendeltsége

(5919 Pusztaföldvár, Rákóczi u. 66.) 

 


A nyilatkozatok benyújtásának határideje: 2018. október 15.


A határidő jogvesztő, lejártát követően igénylés nem nyújtható be!

 

 

Az igénylő nyilatkozatában hozzájárul személyes adatainak az önkormányzat, a Belügyminisztérium és a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (BM OKF) általi kezeléséhez, nyilvántartás vezetéséhez, valamint a BM OKF szúrópróbaszerű, helyszíni vizsgálatának elvégzéséhez.
Amennyiben a vizsgálat eredményeként valószínűsíthető, hogy az igénybejelentő rosszhiszeműen járt el, az önkormányzat szabálysértési, vagy büntetőeljárást kezdeményez.

 

Az igénybejelentő nyilatkozat és adatkezelési tájékoztató letölthető Pusztaföldvár Községi Önkormányzat honlapjáról: www.pusztafoldvar.hu, valamint személyesen átvehető ügyfélfogadási időben

Kvak Mihályné szociális ügyintézőtől Tel: 06-68-422-000/18 mellék

 

Pusztaföldvár, 2018. 08. 15.

                                                                                                                                                  Dr. Baranyi István

                                                                                                                                                      polgármester

Fájl: