TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV PARTNERSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSE

TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV PARTNERSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSE

                              MEGHÍVÓ

         partnerségi egyeztető fórumra

Tisztelt pusztaföldváriak, tisztelt véleményező partnerek!

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) kormányrendelet előírásai szerint folyamatban van Pusztaföldvár község településképi arculati kézikönyvének és településképi rendeletének elkészítése. A partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló önkormányzati rendeletünknek megfelelően tervezés közbeni partnerségi egyeztető fórumot tartunk, melyre tisztelettel MEGHÍVOM.

A fórum időpontja: 2017. november 14. kedd, délután 16.30 óra

A fórum helyszíne: Bartók Béla Művelődési Ház, Pusztaföldvár, Jókai utca 12.

A fórumon vetített képes bemutató lesz, tervezői ismertetéssel. A fórum témájáról bővebben lehet olvasni a tervművelet megindításakor, augusztusban közreadott „Előzetes partnerségi tájékoztató”-ban, amely olvasható a község honlapján (http://www.pusztafoldvar.hu/node/512). A bemutatott egyeztetési anyag felkerül a honlapra (http://www.pusztafoldvar.hu/). Az egyeztetési anyag véleményezhető közvetlenül a helyszínen, vagy írásban a fórumot követő 8 napon belül, az alább ismertetett módon.

Várjuk az egyeztetésben résztvevő partnereink, tehát a község közigazgatási területén ingatlannal rendelkező tulajdonosok-, a pusztaföldvári székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezetek-, továbbá a pusztaföldvári székhellyel bejegyzett civil szervezetek személyes részvételét, illetve írásos észrevételeit, javaslatait.

Az egyeztetési anyag véleményezésére a fórumon személyesen, illetve írásban 2017. november 22-ig van lehetőség a polgármesternek címezve papír alapon Pusztaföldvár község Önkormányzatának postai címére (5919 Pusztaföldvár, Rákóczi út 66.) küldve, vagy elektronikus levélben a polghiv@pusztafoldvar.hu e-mail címre történő megküldéssel.

A Képviselő-testület a vélemények figyelembevételével dönt a dokumentumok elfogadásáról.

Segítő együttműködésüket előre is köszönöm!

Pusztaföldvár, 2017. október 30.

                                                                                                                                                                                                    Dr. Baranyi István

                                                                                                                                                                                                          polgármester