Pályázat mezőőri munkakör betöltésére.

Pusztaföldvár Községi Önkormányzat

 a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Pusztaföldvár Községi Önkormányzat mezőőr munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:                             Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:                              Békés megye, 5919 Pusztaföldvár, Rákóczi utca 66.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Mezei őrszolgálat ellátása Pusztaföldvár község külterületén, a termőföldek, zártkertek őrzése, a termőföldön, zártkertben lévő, illetve ahhoz tartozó termények, termékek, felszerelések, eszközök, haszonállatok, építmények védelme.

Illetmény és juttatások:          Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

-        8 Általános,

-         Magyar állampolgárság,

-         Büntetlen előélet,

-         Cselekvőképesség megléte,

-         4 hónap próbaidő vállalása,

-       Az 1997. évi CLIX. törvényben meghatározott mezőőri vizsga megléte, vagy nyilatkozat arról, hogy a pályázó a tanfolyam elvégzését és a vizsga letételét vállalja,

-         Lőfegyvertartási engedély sörét puskára,

-         Egészségügyi alkalmassági vizsgálat lefolytatásának vállalása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

-      Hasonló munkakörben szerzett tapasztalat - legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

-        Helyismeret, közeli lakhely vagy helyben lakás vállalása.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

-        A pályázó fényképpel ellátott, a pályázó szakmai végzettségeit, személyes motivációit, kompetenciáját is tartalmazó részletes szakmai önéletrajz,

-         Végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolata,

-         Lőfegyvertartási engedély másolata,

-         90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,

-         Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában szereplő személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,

-        Pályázó arról szóló nyilatkozata, hogy kéri-e a pályázat zárt képviselő-testületi ülésen való tárgyalását.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. március 4.

A pályázatok benyújtásának módja:

-         Postai úton, a pályázatnak a Pusztaföldvár Községi Önkormányzat címére történő megküldésével (5919 Pusztaföldvár, Rákóczi utca 66.) Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 198/2016. , valamint a munkakör megnevezését: mezőőr.

-        Személyesen: dr. Lipták Péter, Békés megye, 5919 Pusztaföldvár, Rákóczi utca 66.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete bírálja el 2016. márciusi 8. napi soros ülésén. A képviselő-testületi ülésen a pályázók külön értesítés nélkül megjelenhetnek és szóban kiegészíthetik a pályázatukat.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. március 8.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A nyertes pályázó határozatlan időre kerül mezőőrként kinevezésre, 4 hónap próbaidő kikötése mellett.