Közmeghallgatás

 

 

                        Tisztelt Lakosaink!

 Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 54. § -ában foglaltakra figyelemmel –

2015. november 16- án 18:30 órai kezdettel közmeghallgatást tart a Művelődési Ház nagytermében.

 

Napirendi javaslat:

 

1. Beszámoló a tárgyévi feladatokról és előretekintés a következő évi teendőkre.

2. Lakossági észrevételek, felvetések

3. Egyebek