Felhívás parlagfű irtására

Tisztelt Termőföld-tulajdonos, Földhasználó!

A Békés Megyei Kormányhivatal ezúton tisztelettel felhívja a 
termőföld-tulajdonosok és földhasználók figyelmét, hogy az 
élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. 
törvény alapján „a földhasználó köteles az adott év június 30. napjáig 
az ingatlanon a parlagfű virágbimbó kialakulását megakadályozni és ezt 
az állapotot a vegetáció végéig folyamatosan fenntartani.”

A járási hivatalok 2015. július 1-től helyszíni szemle keretében 
ellenőrzik ennek betartását.

Aki a törvényi kötelezettségének nem tesz eleget, akár 5 millió forint 
növényvédelmi bírsággal is sújtható. A művelési kötelezettségüket 
elmulasztó földtulajdonosokkal, földhasználókkal szemben a jogszabály 
közérdekű védekezés elrendelését teszi lehetővé. Ezen munkák költségei a 
földtulajdonost terhelik.

 A parlagfű által okozott rendkívül súlyos közegészségügyi, gazdasági 
probléma megoldása érdekében a Békés Megyei Kormányhivatal kéri Önöket, 
hogy tegyenek eleget növényvédelmi kötelezettségüknek!