Hírek

Közlemény eljárás megindításáról

 

Közlemény eljárás megindításáról

A Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatala előtt a Csanád Szénhidrogén Koncessziós Kft. (1117 Budapest, Budafoki út 79., KÜJ: 103 487 678) megbízásából a MÓL Nyrt. (1117 Budapest Október huszonharmadika u. 18., KÜJ: 100 170 243) ügyfél kérelmére indult előzetes vizsgálati eljárásban az I. fokú környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárás megindításáról szóló értesítés közhírré tétel útján történő közlését rendelem el a nyilvánosság bevonása érdekében.

 

 

KAB nyilvántartás Önkormányzatok felé nyitvatartási rendről

Tájékozatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Békés Megyei Kormányhivatal illetékességi területén működő kormányablakok a 2019. év október hó 13. napjára tűzött helyi önkormányzati választásokra tekintettel a szavazás napján (vasárnap) és az azt megelőző napon (szombaton) biztosítja az állampolgárok számára az okmányügyintézést, a mellékelt táblázat alapján.

Fájl: 

Választási közlemény

A Helyi Választási Iroda (HVI) vezetőjeként a 2019. október 13. napjára kitűzött a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi általános választásával összefüggésben a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. október 13. napjára kitűzött választása eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról szóló 19/2019.(VII.29.) IM rendelete alapján az alábbi választási közleményt adom ki:

Fájl: 

Oldalak

Subscribe to Hírek