Hírek

Választási közlemény

A Helyi Választási Iroda (HVI) vezetőjeként a 2019. október 13. napjára kitűzött a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi általános választásával összefüggésben a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. október 13. napjára kitűzött választása eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról szóló 19/2019.(VII.29.) IM rendelete alapján az alábbi választási közleményt adom ki:

Fájl: 

Választási határozat

Csanádapácai Helyi Választási Iroda

5662. Csanádapáca, Szent Gellért út 31.

E-mail:  jegyzo@csanadapaca.hu Fax: 06-68-520-201 Tel: 06-68-520-204

Szám: 375-2/2019. ikt. szám

                                                                                                   Tárgy:   2019. évben megválasztandó

                                                                                                                 képviselő-testület tagjai számának megállapítása

 

                                            HATÁROZAT

 

A Csanádapácai Helyi Választási Iroda Vezetője a 2019. évi általános helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán Pusztaföldvár Község Képviselő-testülete tagjainak számát 6 főben állapítja meg.

Jelen határozat ellen a határozat meghozatalának napjától számított 3 napon belül - azaz 2019. február 14-én 16 óráig - a központi névjegyzékben szereplő választópolgár kifogást terjeszthet elő Pusztaföldvár Község Helyi Választási Bizottságnál (Székhely: 5919 Pusztaföldvár, Rákóczi utca 66.) A kifogás előterjesztésére nyitva áll határidő jogvesztő.

 

                                            INDOKOLÁS

 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 306. § (2) bekezdése szerint a helyi választási iroda vezetője az általános választás évében február 15-ig határozatban állapítja meg a képviselő-testület, illetve a közgyűlés megválasztandó tagjainak számát.

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 4. § c) pontja szerint, az 5.000 vagy ennél kevesebb lakosú település - egyéni listás választási rendszerben - egy választókerületet alkot, amelyben a képviselők száma 5.000 lakosig 6 fő. A Nemzeti Választási Iroda tájékoztatása szerint Pusztaföldvár község lakosainak száma 2019. január 1. napján: 1654 fő.

Jelen határozatot a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 306. § (2) bekezdésében foglaltakon, valamint a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 4. § c) pontján alapul.

A határozat elleni kifogás benyújtásának jogalapja a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 208-212 §-a, valamint 307/P. § (1) bekezdés b) pontja.

Jelen határozatot a helyben szokásos módon - a település hirdetőtábláján és honlapján - közzétettem.


Pusztaföldvár, 2019. február 11.

dr. Lipták Péter
HVI vezető

Oldalak

Subscribe to Hírek