Gazdasági Társaságok

Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 164/2009. (XII. 10.) KT. számú határozatával Pusztaföldvári Településszolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság néven gazdasági társaság alapításáról határozott.

A társaság cégneve: Pusztaföldvári Településszolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság.

A társaság székhelye: 5919 Pusztaföldvár, Rákóczi F. u. 66.

Fő tevékenység: 38.11'08 Nem veszélyes hulladék gyűjtése.

Képviseletre jogosult neve és tisztsége: Sonkolyos Szabolcs polgármester

Ügyvezető: Fehér Anita


A felügyelő bizottság tagjai:

  • Berkiné Dénes Erika bizottsági tag
  • Csizmadia Sándor bizottsági tag
  • Zsótérné Tóth Piroska Mária bizottsági tag

Díjazás nélkül, társadalmi megbízatásban látják el a feladatot.

Könyvvizsgáló: dr. Orosz Tivadar
Javadalmazása: 250 000 Ft+ÁFA/év