Önkormányzati és nemzetiségi választások

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 143. §-a szerint:

"A szavazóhelyiséget magában foglaló épületnek a szavazóhelyiség megközelítését szolgáló bejáratától számított 150 méteres távolságon belül - közterületen - választási kampánytevékenység a szavazás napján nem folytatható." A Ve. 140. § alapján kampányeszköznek minősül minden olyan eszköz, amely alkalmas a választói akarat befolyásolására vagy annak megkísérlésére, így különösen - a plakát, - jelölő szervezet vagy jelölt által történő közvetlen megkeresés, - politikai reklám és politikai hirdetés, - választási gyűlés. A Ve. 141. § alapján kampánytevékenység a kampányeszközök kampányidőszakban történő felhasználása és minden egyéb kampányidőszakban folytatott tevékenység a választói akarat befolyásolása vagy ennek megkísérlése céljából.

Dr. Lipták Péter jegyző, a Helyi Választási Iroda vezetője

Fájl: